SMITTEVERN

Vi tar smittevern på alvor
COVID-19:
Grunnet smittesituasjonen og nasjonale retningslinjer, er arrangementer forbeholdt kommunens innbyggere.
I 2021 arrangeres derfor Stoppested Verden både i Hamar og Stange. 
Publikum frarådes å delta på arrangementer i andre kommuner enn der de er bosatt.  
 
Billetter: 
Vi tar smittevern på alvor og gjør det vi kan for å sikre deg en trygg og god opplevelse hos oss.
Alle våre arrangementer er gratis.
Imidlertid er det kun adgang med gratis billett. 
Billetter legges ut 2 dager før valgte arrangement starter.
Alle besøkende må ha billett (gjelder også barn 0-3 år).
Publikum: 
Det vil være avmerkede ventesoner/køsoner før innslipp.
Våre guider veileder publikum til sine tilviste plasser.
Maks 100 personer pr arrangement.
 
I tillegg til åpne arrangementer for publikum, blir også arrangert egne lukkede forestillinger for barnehagebarn og skolebarn i løpet av festivalperioden.

HENT DIN GRATIS

BILLETT HER